važne informacije

Zahtjev za kategorizaciju

Čestitamo Vam što ste odlučili postati iznajmljivač, te ste spremni sklopiti suradnju sa nama!
Naše upute će Vam pomoći kako postati iznajmljivač.

PRVI KORAK

U prvom koraku Vam se nalaze upute kako pokrenuti postupak kategorizacije tj. podnijeti zahtjev za kategorizaciju.

1. Fotokopija osobnog dokumenta, (osobne iskaznice ili putovnice) osobe koja je član/ica EU.

2. Dokaz o vlasništvu objekta
2.1. Izvadak iz zemljišne knjige
2.2. Pisana suglasnost suvlasnika objekta
2.3. Pisana suglasnost vlasnika objekta (ako zahtjev predaje član obitelji koji nije vlasnik).

3. Dokaz o uporabljivosti građevine / objekta u kojem će se pružati usluge sukladno Zakonu o gradnji.

4. Uplaćena pristojba (dokaz) – plaćena pristojba u državnim biljezima ili elektroničkim putem u iznosu od 70kn
(20kn prilikom predaje zahtjeva).
Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, dokumente treba predati u ured državne uprave turizma i ako je sve u redu komisija će izaći na teren i posjetiti Vas kako bi odredili kategorizaciju nekretnine. Jednom kad zadovoljite kriterije nekretnine, komisija će Vam poslati potvrdu kategorizacije putem elektroničke pošte i u pisanom obliku. Kada potvrda kategorizacije bude u Vašim rukama sa riješenjem trebate otići u nadležnu policijsku postaju i prijaviti se u poreznu ispostavu i u turističku zajednicu.

5. Ploča za kategorizaciju apartmana
Potrebno je pri ulazu ili pored ulaza u objekt fiksirati ploču sa oznakom kategorizacije na kojoj označava kategoriju objakta i broj zvjezdica. Ploču možete naručiti/nabaviti kod proizvođača koji ima dozvolu i suglasnost Ministarstva turizma.
KATEGORIZIRANJE OBJEKTA KAO OBRT ILI TVRTKA
Što se tiče bazne dokumentacije, tu spada papirologija tvrtke ili obrta uz Vaš osobni identifikaciski dokument (osobna iskaznica ili putovnica). Da bi kategorizirali Vaš objekt kao (pravna osoba), obrt ili tvrtka, kriteriji se mjenjaju te glavni faktori su sljedeći:

Protupožarni inspektorat je nadležan za gore navedenu listu kriterija. Obnova A-testa se obnavlja svakih 2 godine.

DRUGI KORAK

6. TAN lista
U trenutku kada Vam predaju ovjerenje o kategorizaciji objekta, tada možete krenuti dalje sa ostatkom papirologije. Uz kategorizaciju objekta i uz Vaš osobni dokument otići ćete u turističku zajednicu Vaše općine, i podignuti TAN listu.
TAN lista je dokument koji će nam omogućiti prijavu budućih gostiju u Vašem objektu.

TREĆI KORAK

Da bi sa nama sklopili suradnju potrebna nam je sljedeća dokumentacija:

NEREZIDENTI ČLANICE EUROPSKE UNIJE
Nerezidenti koji su članovi Europske unije mogu zatražiti kategorizaciju kao i rezident republike Hrvatske te podleže svim izdatcima kao i rezident sa razlikom da nerezident je obavezan plaćanju PDV-a (porez na dodanu vrijednost) od 13%.
Kako bi Vam olakšali birokraciju omogućavamo lakšu prijavu kao nerezident u ministarstvu za nerezidente. To će biti moguće tada kada ćete imati svu dokumentaciju koja je navedena na ‘’TREĆEM KORAKU’’. Isto tako olakšavamo Vam postupak plaćanja PDV-a, naš rezervaciski sistem će automatski obračunavati iznos PDV-a, te umjesto Vas uplatiti obavezu (pdv) poreznoj upravi , upravno na taj način rasteretiti ćemo Vas od još jedne obveze.

Za dodatne informacije ili pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Naše kontakt podatke možete pronaći ovdje.

NEREZIDENTI TREĆIH ZEMALJA

Nerezidenti trećih zemalja imaju pravo postati iznajmljivači kao i rezidenti republike Hrvatske, ali zakon za njih je malo drugačiji. Da bi sklopili suradnju potreban je sastanak uživo ili preko video poziva da bi Vam mogli predstaviti takav model poslovanja.

Za dodatne informacije ili pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Naše kontakt podatke možete pronaći ovdje.

U slučaju da ste prikupili svu dokumentaciju, i da ste postali oficijalni iznajmljivač onda Vam čestitamo.
Želimo Vam uspješnu nadolazeću sezonu!