Opći uvjeti pružanja usluga smještaja

1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA I POSREDOVANJA
Velox d.o.o. turistička agencija Velox Tours  (u daljnjem tekstu agencija), nastupa kao posrednik smještajnih usluga između gosta i pružatelja usluga (iznajmljivač apartmana, kuća na selu i sl.). Agencija na temelju objavljenih informacija na svojim internet stranicama, informira gosta i osigurava usluge smještaja sukladno potvrđenoj rezervaciji.

2. REZERVACIJE
Upiti i rezervacije smještaja primaju se i potvrđuju putem telefona, e-mail-a, ili u poslovnici agencije, kao i u poslovnicama agencija ili preko njihovih internet stranica, ugovornih partnera agencije. Prilikom izvršenja same rezervacije gost je dužan dati sve potrebne podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Nakon provjere raspoloživosti tražene smještajne jedinice, gost će dobiti pismenu potvrdu zajedno sa podacima o uplati akontacije ili će biti upućen na web stranici gdje će moći izvršiti rezervaciju. Na temelju uplaćene akontacije ili izvršene rezervacije na web stranici (www.velox-tours.com) gost dobiva potvrdu o rezervaciji – vaučer.

Temeljem potvrde rezervacije, smatra se da je gost u potpunosti upoznat s općim uvjetima pružanja usluge smještaja te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju.

3. PLAĆANJA

Plaćanje je u eurima prema važećem cjeniku na recepciji agencije, osim ako nije drugačije navedeno u ponudi.

a) Uplata akontacije (bankovnim transferom)
Akontacija je obavezna, i treba je uplatiti po primitku potvrde raspoloživosti (ponudom) ako nije drugačije naznačeno, uplatiti u roku od 3 dana, inače se smatra da je rezervacija otkazana. Kod uplate obavezno navesti ime i prezime osobe koja je ili za koju je izvršena rezervacija, broj rezervacije, te ime smještajnog objekta na koji se uplaćena akontacija (rezervacija) odnosi. Akontacija može iznositi otprilike 30% ili 100% cijene ukupnog aranžmana ovisno o odabranoj usluzi i terminu korištenja usluge. Na temelju uplaćene akontacije gost dobiva potvrdu o rezervaciji.

b) Online kupnja (na web stranici: www.velox-tours.com)
Nakon odabranog smještaja na web stranici (www.velox-tours.com), unešenim podacima o trajanju boravka, broj osoba slijedi unos svih osobnih podataka i plaćanje. Važno je unijeti točne podatke o osobi čija će rezervacija glasiti. 30% ili 100% iznosa se naplaćuje kreditnom/debitnom karticom ili PayPal-om.

c) Pay by link (plaćanje putem linka)
Formirani link se dostavlja gostu putem e-mail-a ili putem aplikacija kao ‘’Viber-a’’ ili ‘’Whatsapp-a’’. Vremenski rok za plaćanje putem linka je 24 (dvadest četri) sata od trenutka formairanja istog. Kada vremenski rok plaćanja istekne link će biti poništen te ponuda će postati ne važeća.

d) Ostatak plaćanja
Ostatak ukupnog iznosa umanjenog za iznos uplaćene akontacije plaća se u poslovnici agencije suradnika ili na recepciji agencije u gotovini ili kreditnom/debitnom karticom.

4. CIJENE USLUGA

a) Osnovne usluge
Cijena usluga uključuje osnovnu uslugu koja proizlazi iz opisa rezervirane usluge. Cijene usluga izražene su u valuti euro, te agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena vlasnika smještaja ili promjene tečaja tj. većih valutnih razlika). Za goste koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu usluge koja proizlazi iz potvrđene rezervacije, bez obzira na eventualne naknadne promjene cijena usluga za dotičnu rezervaciju.

Ukoliko se dogodi da na dan dolaska tj. dan pružanja usluga dođe više osoba nego što je naznačeno u potvrdi rezervacije odnosno na putnim dokumentima (VAUČER), agencija ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili, ukoliko je to izvedivo, smjestiti nenajavljene goste uz nadoplatu na licu mjesta prema važećem cjeniku usluga.

b) Posebne – ostale usluge
Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja, već ih je moguće ostvariti upitom za vrijeme rezervacije ili direktno na odredištu, ako se nalaze u opisu traženog smještaja pod “Dodatni troškovi “. Posebne usluge se plaćaju na dan dolaska u agenciji ili direktno kod vlasnika smještajne jedinice.

5. BORAVIŠNA PRISTOJBA
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost / građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost plaća boravišnu pristojbu. Visina boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđene smještajne jedinice (apartmani, kuće na selu ili drugi objekti) opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave, kako od strane agencije tako i od strane naših partnera. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekta objavljenim na internet stranicama agencije.

Usluge smještaja moguće je početi koristiti nakon 15:00 sati (osim ako nije dogovorom između iznajmljivača i Velox-a d.o.o. drukčiji) na dan početka korištenja usluge, a ukoliko je to moguće ranije gost će biti obaviješten od agencije na licu mjesta. Isti smještaj gost je dužan napustiti do 10.00 sati na dan odlaska, ukoliko nije drugačije dogovoreno sa agencijom ili pružateljem usluga. Za najavljene dolaske a nemogućnost dolaska prije noći, potrebno je obavijestiti agenciju u kojoj se prijavljuje najkasnije do 20:00 sati. Ukoliko je u mogućnosti, agencija će sačekati gosta.

7. PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE GOSTA
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom) po mogućnosti, najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluga. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge, kao i vrste usluge. Promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije,ne vraća mu se uplaćena akontacija, te se koristi za pokrivanje troškova otkaza rezervacije. Ako se gost ne pojavi na odredištu do 20:00 na dan početka korištenja usluge bez obavijesti Agenciji o kašnjenju ili nakon početka korištenja otkaže zakupljene usluge, gost nema pravo naknadnog potraživanja uplaćenog iznosa.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

U slučaju otkazivanja rezervacije uslijed više sile ili same volje gosta, gost mora podmiriti samo stvarno nastale troškove otkaza, te uvjeti otkazivanja se razlikuju ovisno o vrsti/kategoriji smještajnih jedinica te u kojem vremenskom roku gost najavi otkaz rezervacije. Svi uvjeti otkazivanja se nalaze pod svakom smještajnom jedinicom te izvršenjem rezervacije gost prihvaća uvjete otkazivanja i sve obaveze iz ovih Općih uvjeta.

8. PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE AGENCIJE
Agencija zadržava pravo promjene ili otkaza rezervacije ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti kao što su (nemiri u zemlji, rat, terorističke akcije, sanitarni te sl. poremećaji u objektu za pružanje usluge, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, bolest ili smrt pružatelja usluge i sl.).

U slučaju nemogućnosti adekvatne zamjene potvrđenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gosta najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat prethodno uplaćenog iznosa u cijelosti. Ukoliko se desi iz opravdanih razloga nemogućnost adekvatne zamjene na dan početka korištenja usluge, agencija će pružiti gostu informaciju o mogućem smještaju iste ili više kategorije.

9. OBVEZE GOSTA
Gost je obvezan: posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, prilikom dolaska u izabranu destinaciju, agenciji dati na uvid jedan od dokumenta (osobna putovnica ili osobna iskaznica zavisno od upita agencije) potrebni za prijavljivanje gosta, imati VAUČER/ potvrdu rezervacije, koje je dobio prilikom potvrde rezervacije te ga dati agenciji na dan dolaska u izabranu destinaciju kako bi mogao platiti ostatak usluge, prethodno potvrđene i početi koristiti plaćenu uslugu, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu, a agencija otklanja svaku odgovornost za štetu.

10. OBVEZE AGENCIJE
Agencija se obvezuje da će gostu na temelju uplaćene akontacije za rezervaciju izdati potvrdu o učinjenoj rezervaciji, za kompletnu uplatu VAUČER , koji sadržava sve usluge koje će se koristiti. Agencija se obvezuje da će omogućiti korištenje potvrđene usluge, voditi brigu o pravima i interesima gosta sukladno uzancama u turizmu, te da će sve svoje obveze izvršiti sukladno ovim uvjetima.

11. PRTLJAGA
Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se agenciji u kojoj se je gost prijavio, pružatelju usluge smještaja ili nadležnoj policijskoj postaji.

12. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Budući da poštujemo Vašu privatnost, primjenjujemo sljedeća načela: vaši su nam podaci potrebni prilikom rezervacije smještaja isključivo kako bismo vas lakše identificirali i povezali sa ponuđenom uslugom, vaše osobne podatke prosljeđujemo samo onoj trećoj osobi koja je bitna za realiziranje rezervacije.

13. IZMJENA UVJETA POSLOVANJA
Agencija zadržava pravo na izmjene uvjeta korištenja ovih stranica i drugih uvjeta poslovanja minimalno 1 (jednom) godišnje. Izmjene ne utječu na već izvršene i plaćene rezervacije.

14. UVJETI KORIŠTENJA OVIH STRANICA
Internet stranice agencije služe isključivo za informiranje gostiju o ponudi pružatelja usluga na osnovu opisa i slika,  provjeru slobodnih termina za unajmljivanje smještaja te za vršenje rezervacija. Skrećemo Vam pozornost na to da transakcije putem naših web stranica smiju izvoditi samo punoljetne osobe i da ovime preuzimate financijsku odgovornost za svoje transakcije ili transakcije koje izvrše maloljetne osobe iz Vašeg kućanstva. Također snosite odgovornost za maloljetne osobe koje se ovdje služe Vašim podacima kao i za istinitost i točnost Vaših podataka koje ste nam pružili radi vršenja rezervacija i financijskih transakcija. U slučaju bilo kakve zlouporabe ovih stranica (lažne rezervacije i sl.) bit ce Vam onemogućen pristup.

15. REKLAMACIJE 
Ukoliko gost ima primjedbu na nepotpuno izvršenje potvrđene usluge od strane agencije, može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:
Gost je dužan da na dan dolaska odmah kod agencije u kojoj se prijavio reklamirati neodgovarajuću uslugu ili je o tome obavijestiti   e-mailom ili telefonski. Gost je dužan surađivati sa agencijom, agencijom partnerom ili vlasnikom smještaja u dobroj namjeri kako bi se reklamacija mogla riješiti na obostrano zadovoljstvo na licu mjesta. Ako gost na licu mjesta ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Ako gost ne prihvati odluku agencije, te odluči naknadno potraživati uplaćeni novac, ne smije boraviti u reklamiranom smještaju. Najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka termina reklamirane usluge gost se obvezuje uložiti prigovor pisanim putem (e-mailom ili poštom). Prigovor zaprimljen izvan dogovorenog roka, te s nepotpunom dokumentacijom (fotografije, podaci iz drugih vjerodostojnih izvor) neće biti uzet u razmatranje. Agencija ce uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 7 dana. Agencija se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 15 dana. Dok agencija ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge hrvatskih putničkih agencija, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija  sredstvima javnog informiranja. 

Agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, tj. u mjestu korištenja usluge. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Ako gost samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da u ugovorenom roku riješi uzrok njegova nezadovoljstva, ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za naknadu štete.

16. NADLEŽNOST SUDA
Gost i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Pazinu.