Marafor, forum romanum

Marafor, forum romanum

Marafor, forum romanum

Poreč

U 1. stoljeću stanovnici Poreča dičili su se najvećim rimskim svetištem u Istri tzv. Martovim ili Velikim hramom koji je ujedno bio i najveći na Jadranu.