Poteškoće kod naplate m-bankingom: u slučaju poteškoća s plaćanjem putem m-bankinga, molimo obratite se banci s kojom ste ugovorili uslugu.
Poteškoće kod naplate bakovnom karticom: U slučaju poteškoća s plaćanjem putem bankovnih kartica, korisnik se treba obratiti kartičnoj kući, koja je izdala bankovnu karticu.
U slučaju bilo kakvih pitanja/nejasnoća obratiti se možete i na našu mail adresu: velox@velox-tours.com .