U opisu objekta pronaći ćete da li objekt nudi doručak i da li je uključen u cijenu.