Opći uvjeti pružanja usluga smještaja i izleta

1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA I POSREDOVANJA

Velox d.o.o. turistička agencija Velox Tours  (u daljnjem tekstu agencija), nastupa kao posrednik smještajnih usluga i izletničkih programa između gosta i pružatelja usluga (iznajmljivač apartmana, kuća na selu i sl. ili pružatelja/organizatora izleta). Internetska stranica http://www.velox-tours.com dio je prodajno-promotivnog sustavaistoimene turističke agencije. Namijenjena je korisnicima u svrhu  dobivanja i preuzimanja informacija, kupnje  ili aktivacije probranih doživljaja, odabranim destinacijama i organizaciji boravka korisnika (gosta) u destinaciji.

2. KRAJNJI KORISNIK

Krajnjim korisnikom smatra se svaka punoljetna fizička osoba ili pravna osoba koja se služi ovom web stranicom te prihvaća ove Uvjete poslovanja. Pravo korištenja ovih web stranica je osobno pravo Krajnjeg korisnika i nije prenosivo na druge fizičke niti pravne osobe.

3. REZERVACIJE

Upiti i rezervacije smještaja i izleta primaju se i potvrđuju putem telefona, e-mail-a, ili u poslovnici agencije, kao i u poslovnicama agencija ili preko njihovih internet stranica, ugovornih partnera agencije. Prilikom izvršenja same rezervacije gost je dužan dati sve potrebne podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Nakon provjere raspoloživosti tražene smještajne jedinice ili izleta, gost će dobiti pismenu potvrdu zajedno sa podacima o uplati akontacije. Na temelju uplaćene akontacije gost dobiva potvrdu o rezervaciji - vaučer.

Temeljem potvrde rezervacije, smatra se da je gost u potpunosti upoznat s općim uvjetima pružanja usluge smještaja ili izleta te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju.

4. PLAĆANJA

Plaćanje je u kunama prema važećem cjeniku na recepciji agencije, osim ako nije drugačije navedeno u ponudi.

a) Uplata akontacije
Akontacija je obavezna, i treba je uplatiti po primitku potvrde raspoloživosti ako nije drugačije naznačeno, uplatiti u roku od 7 dana, inače se smatra da je rezervacija otkazana. Kod uplate obavezno navesti ime osobe koja je ili za koju je izvršena rezervacija smještaja ili izleta, broj rezervacije, te ime smještajnog objekta ili izleta na koji se uplaćena akontacija odnosi. Akontacija iznosi otprilike 30% cijene ukupnog aranžmana ovisno o odabranoj usluzi i terminu korištenja usluge. Na temelju uplaćene akontacije gost dobiva potvrdu o rezervaciji/vaučer .

b) Ostatak plaćanja
Ostatak ukupnog iznosa umanjenog za iznos uplaćene akontacije plaća se kod iznajmljivača smještaja , pružatelja usluga izleta (organizatora) , u poslovnici agencije suradnika ili na recepciji agencije.

5. CIJENE USLUGA

a) Osnovne usluge
Cijena usluga uključuje osnovnu uslugu koja proizlazi iz opisa rezervirane usluge. Cijene usluga izražene su u valuti euro, te agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena vlasnika smještaja, vlasnika (ili organizatora) izleta ili promjene tečaja tj. većih valutnih razlika). Za goste koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju smještaja ili izleta, agencija jamči cijenu usluge koja proizlazi iz potvrđene rezervacije, bez obzira na eventualne naknadne promjene cijena usluga za dotičnu rezervaciju smještaja ili izleta.

Ukoliko se dogodi da na dan dolaska tj. dan pružanja usluga dođe više osoba nego što je naznačeno u potvrdi rezervacije odnosno na putnim dokumentima (VAUČER), agencija ima pravo uskratiti smještaj ili izlet nenajavljenim gostima ili, ukoliko je to izvedivo, smjestiti/organizirati nenajavljene goste uz nadoplatu na licu mjesta prema važećem cjeniku usluga smještaja i izleta.

b) Posebne - ostale usluge
Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja ili izleta , već ih je moguće ostvariti upitom za vrijeme rezervacije smještaja ili direktno na odredištu, ako se nalaze u opisu traženog smještaja pod "Dodatni troškovi ". Posebne usluge se plaćaju na dan dolaska u agenciji ili direktno kod vlasnika smještajne jedinice ili vlasnika (organizatora) izleta.

c) Agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: - promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa.

6. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost / građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost plaća boravišnu pristojbu. Visina boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA SMJEŠTAJA I IZLETA

a) Smještaj:
Ponuđene smještajne jedinice (apartmani, kuće na selu ili drugi objekti) opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave, kako od strane agencije tako i od strane naših partnera. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekta objavljenim na internet stranicama agencije.

Usluge smještaja moguće je početi koristiti nakon 15:00 sati na dan početka korištenja usluge, a ukoliko je to moguće ranije gost ce biti obaviješten od agencije na licu mjesta. Isti smještaj gost je dužan napustiti do 10.00 sati na dan odlaska, ukoliko nije drugačije dogovoreno sa agencijom ili pružateljem usluga. Za najavljene dolaske a nemogućnost dolaska prije noći, potrebno je obavijestiti agenciju u kojoj se prijavljuje najkasnije do 20:00 sati. Ukoliko je u mogućnosti, agencija će sačekati gosta.

b) Izleti:
Usluge izleta moguće je početi koristiti tada kad je to prethodno dogovoreno između gosta i prodavatelj usluga (Agencija Velox d.o.o.). Gost je obavezan napustiti mjesto gdje se obavlja/doživljava izlet kad je isti završio, ukoliko nije drugačije dogovoreno sa agencijom ili pružateljem usluga. Za najavljene dolaske a nemogućnost dolaska na dogovoren termin, potrebno je obavijestiti agenciju. Ukoliko je u mogućnosti, agencija će organizirati na drugi termin isti, slični ili drugačiji izlet, ukoliko se gost bude slagao sa zamjenom izleta.

8. PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE GOSTA

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom) po mogućnosti, najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluga. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge, kao i vrste usluge. Promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno ili ako dođe do povećanje broj osoba (gosta) u većini slučajeva snositi će promjenu i u krajnjoj cijeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, ne vraća mu se uplaćena akontacija, te se koristi za pokrivanje troškova otkaza rezervacije ili izleta. Ukoliko gost otkaže rezervaciju do 30 dana prije početka korištenja usluge, gostu će biti vraćeno 50% akontacije. Ukoliko gost otkazuje rezervaciju unutar roka naznačenog od putničke agencije (Velox d.o.o.) gost će uplaćenu akontaciju (od 30%) izgubiti u potpunosti. Agencija će za NO SHOW naplatiti od gosta ukupan iznos smješta ili izleta.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju smještaja ili izleta, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Agencija zadržava pravo potpune ili djelomične promjene izleta ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, otkloniti ili izbjeći. Ukoliko Agencija otkaže izlet Gost ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

U slučaju otkazivanja rezervacije ili izleta uslijed više sile, gost mora podmiriti samo stvarno nastale troškove otkaza, no najviše 30% ukupne cijene smještaja.

9. PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE AGENCIJE

Agencija zadržava pravo promjene, otkaza rezervacije smještaja ili izleta ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti kao što su (nemiri u zemlji, rat, terorističke akcije, sanitarni te sl. poremećaji u objektu za pružanje usluge, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, bolest ili smrt pružatelja usluge i sl.).

U slučaju nemogućnosti adekvatne zamjene potvrđenog smještaja ili izleta, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije smještaja ili izleta uz prethodnu obavijest gosta najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat prethodno uplaćenog iznosa u cijelosti. Ukoliko se desi iz opravdanih razloga nemogućnost adekvatne zamjene na dan početka korištenja usluge, agencija će pružiti gostu informaciju o mogućem smještaju/izletu iste ili više kategorije.

10. OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan: posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, prilikom dolaska u izabranu destinaciju, agenciji dati na uvid jedan od dokumenta (osobna putovnica ili osobna iskaznica zavisno od upita agencije) potrebni za prijavljivanje gosta, imati VAUČER/ potvrdu rezervacije (smještaja ili izleta), koje je dobio prilikom potvrde rezervacije te ga dati agenciji na dan dolaska u izabranu destinaciju kako bi mogao platiti ostatak usluge, prethodno potvrđene i početi koristiti plaćenu uslugu, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima i reda, pravila na mjestu izvršavanja izleta te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu, a agencija otklanja svaku odgovornost za štetu.

11. OBVEZE AGENCIJE

Agencija se obvezuje da će gostu na temelju uplaćene akontacije za rezervaciju izdati potvrdu o učinjenoj rezervaciji, za kompletnu uplatu VAUČER , koji sadržava sve usluge koje će se koristiti. Agencija se obvezuje da će omogućiti korištenje potvrđene usluge, voditi brigu o pravima i interesima gosta sukladno uzancama u turizmu, te da će sve svoje obveze izvršiti sukladno ovim uvjetima. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju ‘’više’’ sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko riješenje.

12. PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu ili na mjestu trajanja izleta. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se agenciji u kojoj se je gost prijavio, pružatelju usluge smještaja, izleta ili nadležnoj policijskoj postaji.

13. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Budući da poštujemo Vašu privatnost, primjenjujemo sljedeća načela: vaši su nam podaci potrebni prilikom rezervacije smještaja ili izleta isključivo kako bismo vas lakše identificirali i povezali sa ponuđenom uslugom, vaše osobne podatke prosljeđujemo samo onoj trećoj osobi koja je bitna za realiziranje rezervacije.

14. IZMJENA UVJETA POSLOVANJA

Agencija zadržava pravo na izmjene uvjeta korištenja ovih stranica i drugih uvjeta poslovanja. Izmjene ne utječu na već izvršene i plaćene rezervacije smještaja ili izleta.

15. UVJETI KORIŠTENJA OVIH STRANICA

Internet stranica http://www.velox-tours.com dio je prodajno-promotivnog sustava istoimene turističke agencije služe isključivo za informiranje gostiju o ponudi pružatelja usluga na osnovu opisa i slika,  provjeru slobodnih termina za unajmljivanje smještaja ili korištenja izleta te za vršenje rezervacija istih. Skrećemo Vam pozornost na to da transakcije putem naših web stranica smiju izvoditi samo punoljetne osobe i da ovime preuzimate financijsku odgovornost za svoje transakcije ili transakcije koje izvrše maloljetne osobe iz Vašeg kućanstva. Također snosite odgovornost za maloljetne osobe koje se ovdje služe Vašim podacima kao i za istinitost i točnost Vaših podataka koje ste nam pružili radi vršenja rezervacija i financijskih transakcija. U slučaju bilo kakve zlouporabe ovih stranica (lažne rezervacije smještaja ili izleta i sl.) bit ce Vam onemogućen pristup.

16. REKLAMACIJE 

Ukoliko gost ima primjedbu na nepotpuno izvršenje potvrđene usluge od strane agencije, može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:

Gost je dužan da na dan dolaska odmah kod agencije u kojoj se prijavio reklamirati neodgovarajuću uslugu ili je o tome obavijestiti   e-mailom ili telefonski. Gost je dužan surađivati sa agencijom, agencijom partnerom, vlasnikom smještaja ili vlasnikom (organizatorom) izleta u dobroj namjeri kako bi se reklamacija mogla riješiti na obostrano zadovoljstvo na licu mjesta. Ako gost na licu mjesta ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Ako gost ne prihvati odluku agencije, te odluči naknadno potraživati uplaćeni novac, ne smije boraviti u reklamiranom smještaju i niti izvršiti izlet do kraja. Najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka termina reklamirane usluge gost se obvezuje uložiti prigovor pisanim putem (e-mailom ili poštom).

Prigovor zaprimljen izvan dogovorenog roka, te s nepotpunom dokumentacijom (fotografije, podaci iz drugih vjerodostojnih izvor) neće biti uzet u razmatranje. Agencija ce uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 7 dana. Agencija se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 15 dana. Dok agencija ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge hrvatskih putničkih agencija, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija  sredstvima javnog informiranja. 

Agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, tj. u mjestu korištenja usluge. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Ako gost samoinicijativno pronađe drugi smještaj ili izlet, s tim da agenciji ne pruži šansu da u ugovorenom roku riješi uzrok njegova nezadovoljstva, ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za naknadu štete.

17. NADLEŽNOST SUDA

Gost i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Pazinu.