Opći uvjeti poslovanja - izleti

UVJETI POSLOVANJA

Internetska stranica https://www.velox-tours.com dio je prodajno-promotivnog sustava istoimene turističke agencije. Namijenjena je korisnicima u svrhu dobivanja i preuzimanja informacija, kupnje ili aktivacije  probranih doživljaja ,dobivanja informacija o smještajnim objektima, odabranim destinacijama, i organizaciji boravka korisnika (gosta) u destinaciji, kao i u svrhu ostavljanja komentara na pružene usluge i realizirane doživljaje. 

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve rezervacije izvršene:
 
  • putem web stranica https://www.velox-tours.com
  • putem neposredne prodaje turističke usluge

KRAJNJI KORISNIK

Krajnjim korisnikom smatra se svaka punoljetna fizička osoba i pravna osoba koja se služi ovom web stranicom te prihvaća ove Uvjete poslovanja. Pravo korištenja ovih web stranica je osobno pravo Krajnjeg korisnika i nije prenosivo na druge fizičke niti pravne osobe.

PRIJAVE I UGOVARANJE

Gost se za putovanje koje organizira Agencija može prijaviti u poslovnici Agencije osobno, telefonom ili putem e-maila.

CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA

Agencija se trudi ponuditi najbolje cijene za sve doživljaje koje Gost može kupiti putem web stranice. Agencija zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos računa vaše kreditne kartice naplatit će se sukladno iznosu konverzije iz eura (EUR) u hrvatske kune (HRK) prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Kod terećenja vaše kreditne kartice, isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kartičara. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost razlike u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj mrežnoj stranici.

Agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: - promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa;

Agencija može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pisanim ili usmenim putem.

Sedam dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati.

Gost može otkazati aranžman bez dodatnih troškova ukoliko dođe do povećanja cijene za više od 8% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pisane obavijesti. Ne otkaže li Gost aranžman osobno dolaskom na prodajno mjesto Agencije ili pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

Objavljene cijene rezultat su ugovora Agencije i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u odredištu u kojem Gost boravi.

OTKAZIVANJE REZERVACIJE

Otkazivanje rezervacije je moguće.

Uvjeti otkazivanja rezervacije izleta:
 
  • Ukoliko gost otkaže izlet u roku duljem od 24h prije putovanja, Agencija će mu vratiti cijeli iznos izleta.
  • Ukoliko gost otkaže izlet u roku od 24h prije putovanja, agencija će zadržati 50% iznosa, a 50% će mu vratiti.
  • Agencija će za NO SHOW naplatiti od gosta ukupan iznos izleta.
VAŽNO: U slučaju otkaza rezervacije izleta plaćenih gotovinom, novac će biti vraćen kupcu uplatom na njegov bankovni račun, na što kupac pristaje samom kupovinom izleta.

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA

Agencija zadržava pravo potpune ili djelomične promjene izleta ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti. otkloniti ili izbjeći. Ukoliko Agencija otkaže izlet Gost ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika te je dužna skrbiti o pravima i interesima Gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija je dužna Gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju „više“ sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.

AGENCIJSKI PARTNERI

Agencija prodaje, promovira, preporučuje doživljaje kao posrednik tvrtkama, obrtima, pojedincima, udrugama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim pružateljima usluga koji nude te iste doživljaje Gostu. Partner, kao vlasnik doživljaja, obvezuje se ugovoreni doživljaj isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde savjesnog poduzetništva i kvalitete koje primjenjuje u svom redovnom poslovanju s Gostima.

Partneri pružaju uslugu direktno Gostu. Agencija nije vlasnik niti izvršitelj usluga koje nudi putem svojih stranica, te otklanja svaku odgovornost koja proizlazi iz korištenja usluga koje gostu pružaju njezini partneri. Agencija nije odgovorna za krivo izvršenu ili neizvršenu uslugu od strane Partnera ili bilo koje treće strane.

OSIGURANJE I ODGOVORNOST

Neki doživljaji koji se mogu kupiti na  https://www.velox-tours.com web stranici mogu biti potencijalno opasni. Prije kupnje i korištenja bilo kojih od tih iskustava Krajnji korisnik mora biti svjestan rizika. Ukoliko krajnji korisnik ima bilo kakvih dvojbi o tome Velox d.o.o mu stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. Velox d.o.o nije odgovoran za sigurnost i osiguranje provođenja doživljaja partnera. Svaku uslugu koju pruža Velox d.o.o krajnji korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost.

Agencija nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Gosta koja mogu nastati kao posljedica korištenja web stranice https://www.velox-tours.com. Gost je suglasan da koristi web stranicu na vlastitu odgovornost te da Agencija, kao niti treće osobe povezane s Agencijom, ne jamče ni na koji način da uporaba ove web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Gost je suglasan da Agencija nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih gostiju ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Gostu. Gost izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Agenciju, njene odgovorne osobe, niti zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem web stranice https://www.velox-tours.com  

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, krajnji korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor na jedan od sljedećih načina:
  Odgovor na pisani prigovor Agencija će krajnjem korisniku dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.