Peterokutna kula

Peterokutna kula

Peterokutna kula

Poreč

Na početku današnje Decumanove, središnje gradske ulice, na ulazu u starogradsku jezgru podignuta polovicom 15. stoljeća u gotičkom stilu i s reljefom mletačkog lava na pročelju Peterokutna kula uz koju su do francuske okupacije bili sačuvani i dijelovi kopnenih gradskih vrata.